Efterlängtat arbetsmaterial om smärta, nu äntligen på svenska!

Nytt år, nya möjligheter!

(Obs, länken till materialet finns längst ned i inlägget). Föreställ dig att du ska åka på en resa men glömt att packa ur väskan sen du sist var ute och reste. Öppna väskan. Se över innehållet. Tänk över vad du kommer att behöva på din nya resa och prioritera innehållet efter det. Saknar du kunskap om vad du behöver inför resan? Sök hjälp. Ta reda på vad du saknar. Nu är du redo.

new year

Att smärta är frustrerande, komplicerat och skapar lidande är inget nytt för dig som lever med smärta eller arbetar med människor som lever med smärta. Att återhämta sig från smärta är en resa. Det är en resa som kan ta lång tid eller kort tid, som kan innebära många motgångar men också lärdomar. Hur det kommer att gå för dig på resan avgörs till stor del av vad du packat med dig.

Modern forskning ger oss nya möjligheter att bättre förstå smärta och därmed nya möjligheter att kunna påverka. Många kliniker och forskare kämpar dagligen med att göra arbetet med smärta lättare för patienter och kliniskt verksamma vårdgivare. En av dessa är Greg Lehman, en fysioterapeut och kiropraktor från Kanada. Förutom sin forskning, blogg och kliniska verksamhet håller han kurser för vårdgivare och träningscoacher världen över. Han har också skapat ett arbetsmaterial om smärta för patienter och kliniker – Recovery Strategies. Den senaste upplagan kom under våren 2017.

greg

En av Gregs kurser

Komplext behöver inte innebära att det är komplicerat

Och just faktumet att smärta är komplicerat innebär också hopp. Smärta påverkas av ett enormt antal faktorer, möjligtvis är det Infinitomodalt (läs Explain Pain Supercharged för att få reda på vad det innebär!) och det innebär att det finns en uppsjö av sätt att påverka smärtan. Det här är en av huvudpoängerna i Recovery Strategies, som vi nu översatt till svenska.

Återhämtningsstrategier ger en inblick i Smärtmekanismer, har sedan en stor del som huvudsakligen består av Nyckelbudskap om smärta. Boken ger sedan klinikern och patienten mer kunskap om det enskilda fallet genom Bidragande faktorer till smärta och till sist ett antal Återhämtningsstrategier för det mer praktiska arbetet.

Hela arbetsboken kan användas som en helhet men de enskilda sidorna kan också användas som fristående informationsblad. Återhämtningsstrategier används bäst tillsammans med en vårdgivare, och informationsbladen kan bidra till diskussion, ökad insikt (för båda parter), ökad kunskap och något att ta avstamp i under behandlingen. Återhämtningsstrategier är inte tänkt att “fixa något”, eller att vara den ultimata lösningen på ett problem. Innehållet bygger på en stor mängd forskning som kondenseras till något begripligt och konkret. Den bygger på en biopsykosocial förståelse för smärta och kan ge möjligheter för både patient och kliniker att lyckas bättre i det gemensamma arbetet framåt. Se arbetsboken som ett stöd under resan framåt.road ahead

Vi länkar här nedan till dokumentet som du kan konvertera till en .pdf-fil.

Återhämtningsstrategier – en guide för dig med smärta

Lev och må! /Erwin och Adrian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s