Intervju med Joletta Belton på Paincloud Convention 2018

Det här är vår viktigaste intervju från Paincloud Convention 2018. Vi intervjuade Joletta Belton, som levt med långvarig höftsmärta i flera år. Hon gick igenom mängder av olika behandlingar och upplevde många tuffa år med sin smärta. Hon började lära sig mer om smärta när hon läste sin Master of Science. Hon beskriver det som … Continue reading Intervju med Joletta Belton på Paincloud Convention 2018

Interview with Joletta Belton at Paincloud Convention 2018

This is an interview we did with Joletta Belton at the Paincloud Convention 2018. Joletta has lived with chronic hip pain for several years. She had various forms of treatments and therapies, and struggled for years with her pain. She started to learn more about pain science when she did her Master of Science degree … Continue reading Interview with Joletta Belton at Paincloud Convention 2018

Intervju med Tasha Stanton på Paincloud Convention 2018

Hej! Här är ytterligare en intervju från Paincloud Convention. Här satte vi oss med Tasha Stanton, fysioterapeut och numera forskare. Tasha forskar på hjärnans roll i smärta och vi diskuterade hennes forskning, hennes intresse i smärta, hur vi kan ändra på miljön på kliniken för att nå bättre resultat, hur man kan kommunicera kring psykosociala … Continue reading Intervju med Tasha Stanton på Paincloud Convention 2018

Interview with Tasha Stanton at Paincloud Convention 2018

Hi! This is yet another interview we did at the Paincloud Convention 2018. This one is with Tasha Stanton, a physiotherapist who’s now a researcher. Tasha studies the role of the brain in pain, and has an interest in how to better individualize the treatment for people with pain. We discussed her research, her interest … Continue reading Interview with Tasha Stanton at Paincloud Convention 2018

Interview with Mary O’Keeffe

Hi! This is yet another interview we did at the Paincloud Convention 2018. This one is with Mary O’Keeffe, who has done som great research around low back pain. Mary’s PhD research examined whether tailoring multidimensional rehabilitation to the individual chronic low back pain patient enhances effectiveness. We spoke about how to disseminate information about … Continue reading Interview with Mary O’Keeffe

Interview with Dr Jason Silvernail at the Paincloud Convention 2018

We both participated at the Paincloud Convention in Oslo in April. We got the opportunity to listen to some very exciting talks about pain from different perspectives, but also a chance to discuss important issues with the other participants and researchers. We did a number of interviews during the two days of the convention, and … Continue reading Interview with Dr Jason Silvernail at the Paincloud Convention 2018

Intervju med Jason Silvernail på Paincloud Convention 2018

Vi deltog båda på Paincloud Convention i Oslo i april. Vi fick möjligheten att lyssna på väldigt spännande föredrag om smärta ur många aspekter, men också att diskutera med de andra deltagarna och föredragshållarna. Vi gjorde ett antal intervjuer under de två dagarna och kommer att publicera dessa här. Den första ni får ta del … Continue reading Intervju med Jason Silvernail på Paincloud Convention 2018