Återhämtningsstrategier

Här länkar vi till det översatta arbetsmaterialet Återhämtningsstrategier – en guide för dig med smärta.

Originalmaterialet är skrivet av Gregory Lehman, fysioterapeut och kiropraktor. Det är en arbetsbok som kan användas av dig som lever med smärta, helst i samråd med en vårdgivare. Tillsammans kan ni lära er mer om problemet och hitta en väg framåt. För dig som är vårdgivare är arbetsboken ett bra sätt att förbättra din kunskap om smärta och lättare kunna hjälpa patienter med smärta framåt.

Klicka på länken och exportera som en .pdf-fil. Enskilda infoblad kan skrivas ut/mailas och användas som diskussionsunderlag, som något att fundera över och ta avstamp av i behandlingen.

Återhämtningsstrategier – En guide för dig med smärta.